Novinky

Nenech to být - aplikace proti šikaně

S jistou dávkou opatrnosti si dovolím tvrdit, že se dnes již těžko setkáme se školou, která by za dobu svého působení nemusela řešit problém šikany mezi žáky. Formy či podoby šikanování jsou stále důmyslnější a jeho odhalení stále problematičtější. 

Za šikanu můžeme označit „(...) jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.“  (Národní informační centrum pro mládež, 2015). 

Základem je předcházení těmto situacím v podobě primární prevence. Dojde-li však k projevům šikany, pak může nejen žákům, ale také rodičům pomoci tzv. aplikace proti šikaně. Jedná se o práci dvou studentů Jana Slámy a  Davida Špunara a nese název „Nenech to být“. 

K tomu, aby mohli žáci, studenti a rodiče aplikaci využívat je nutná registrace školy na https://www.nntb.cz/skola/. Krása této aplikace spočívá v její přehlednosti a především jednoduchosti. Stačí pouze zvolit, zda jsem student či rodič, z nabídky vyhledat název školy v níž k šikaně dochází, a z potřebných informací vyplnit pouze jméno žáka, který se necítí dobře a třídu, kterou navštěvuje, případně další potřebné informace, které jej napadnou. Následně stačí jedním prokliknutím informace odeslat. Informace jsou zaslány školou zvolené osobě (například metodiku prevence), která ví jak problém odborně řešit. 

Výhodou je možnost si podobu aplikace vyzkoušet nanečisto. Stačí pouze v kolonce název školy vybrat  „Testovací škola“. Na tomto je možné žákům ukázat, jak s aplikací zacházet. Více se o této aplikaci dočtete na webové stránce https://www.nntb.cz/ 

Zdroje: 

http://www.nicm.cz/sikana-charakteristika

https://www.nntb.cz/