Novinky

Den učitelů

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů. Celosvětově se slaví 5. října. V České republice však připadá tento den na 28. března, kdy je také výročí narození Jana Ámose Komenského. Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.

Den učitelů má svoji tradici, přesto je dnes opomíjen

V České republice náležel 28. březen vždy učitelům. Tento svátek oslavoval jejich práci a poslání. Není náhoda, že byl v roce 1955 určený na den narození Jana Ámose Komenského, kterého považujeme za učitele národa a zároveň patrona českého školství. Poslední dobou je ale tento den opomíjen. Zčásti proto, že Unesco od roku 1994 rozhodlo za Světový den učitelů považovat 5. říjen, ale i proto, že ani jeden z těchto dnů není v našem státě zahrnut mezi významné dny.

Zmínku o tom, že se 28. března narodil Jan Ámos Komenský, už v kalendářích nenajdeme 20 let. To je ale obrovská škoda, protože z jeho učení a systému školství je čerpáno dodnes. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem prázdniny, školní rok a školní týden. Přičinil se o to, aby se ve třídách učili žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Upřednostňoval školu hrou, názornosti a aktivnosti. Dále preferoval, aby žáci mohli mít možnost své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Kladl velký důraz na individualitu každého dítěte a oceňoval spolupráci rodičů a učitelů, kteří měli jít dětem příkladem. Jednoduše se zasloužil o vše, o co usilují i nejnovější trendy ve vzdělávání.

 

Učitelé si zaslouží respekt i uznání

Můžeme se setkat s množstvím názorů, jako například, že učitel by měl vychovávat a vzdělávat, dále by měl umět řídit, plánovat, organizovat a realizovat výchovně – vzdělávací proces a být profesionálně kvalifikovaný. Po učitelích je každopádně požadováno nespočet úkonů.

Samozřejmě ne na každého učitele děti i rodiče vzpomínají v dobrém. Obvykle neoblíbení bývají ti učitelé, kteří si přes všechny své kvality nedokážou u dětí vybudovat přirozenou autoritu. Někteří příliš tlačí na pilu a vynucují si striktní dodržování pravidel, jiní jsou tzv. příliš hodní a další apatičtí. Naopak oblíbení mohou být učitelé, kteří jsou spravedliví, trpěliví, empatičtí a umí látku vysvětlit. Nejdůležitější je ale to, že je na nich vidět, že je práce baví a nevnímají svou práci jen jako zdroj obživy, ale i jako poslání.

Bohužel společnost si učitelů obecně příliš neváží. Jejich práce často není patřičně ohodnocena a ani respektována. Přitom jsou to právě oni, kdo významně ovlivňuje budoucnost celé naší společnosti. Připomínat si Den učitelů je naprosté minimum, které pro zlepšení jejich postu ve společnosti můžeme učinit. Vést děti k úctě k nim by mělo být samozřejmostí. A pokud se v tento den děti rozhodnou své učitele čímkoli potěšit, lze to považovat za ten nejlepší ukazatel, že se ve škole cítí dobře a že si svých učitelů skutečně váží.

 

Zlatý Ámos 2017

Kromě toho, že 28. března školy často pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě, tak se také uděluje titul Zlatý Ámos.

Letos se již jednalo o 24. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR, kdy žáci a studenti přihlásili 78 oblíbených pedagogů. To je rekord v dosavadní historii ankety.

Tento rok o titul bojovalo šest finalistů a to: Radka Dlabalová ze ZŠ Rokycany, Hana Kolpaková ze ZŠ Miloše Šolleho v Kouřimi, Lukáš Lis ze ZŠ Soběslav, Pavel Novák ze ZŠ a MŠ Kameničky, Alena Šedivá z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře a Michal Zajíček ze ZŠ Stěbořice.

Finále ankety Zlatý Ámos proběhlo v pátek 24. března od 14 do 16 hodin v hotelu Olšanka v Praze. Finále bylo veřejné a o Zlatého Ámose učitelé a učitelky bojovali v týmu se svými žáky.

Čekalo je několik soutěžních úkolů. Za prvé museli pedagogové svým samostatným vystoupením zaujmout porotu a diváky a za druhé předvedli krátké společné vystoupení se svými žáky.

Ocenění se udělovala ještě v dalších kategoriích. Dětská porota udělila titul Dětského Ámose Michalu Zajíčkovi. Nejoblíbenějším učitelem fyziky byla zvolena Alena Šedivá, cenu za nejlepšího chemikáře si převzal Vladimír Šmahaj a matematikářkou roku se stala Věra Pejčochová z Brna.

A pak už ředitel ankety Slávek Hrzal otevřel obálku se jménem nového Zlatého Ámose a do ztichlého sálu oznámil: „Nejoblíbenějším učitelem ČR 2017 a 24. Zlatým Ámosem se stává Lukáš Lis ze ZŠ Soběslav.“ Ten, kromě hlavního titulu, vyhrál i titul nejsympatičtějšího učitele a cenu za nejoblíbenějšího češtináře.

Žáci jej přihlásili do ankety zejména kvůli tomu, že jeho přístup k nim je lidský a umí naučit. „Používá moderní přístupy, třeba tablety. Není nudný, pořád vtipkuje, dá se s ním povídat, na nic si nehraje a snaží se napřed naučit, než rozdává známky,“ vyjmenovali jeho svěřenci. Podle nich vyniká i tím, že je hodnější než ostatní kantoři. 

Ať už je Váš favorit jakýkoliv, nezapomeňte mu dnes popřát k jeho svátku.

 

Zdroj:

www.zlatyamos.cz

www.novinky.cz